Da fortsetter jeg med ACCN (American Car Club Norway) sine landsdekkende klubber. De jobber alle for og forbedre miljøet rundt Amerikanske biler, ombygging, ombygging og registrering av kjøretøyene. Noe som virkelig kan være en utfordring ovenfor vegdirektoratet med sine mange lover og regler.

LANDSDEKKENDE KLUBBER

MERCURY CLUB OF NORWAY med adresse i Oslo har satt seg som formål og utveksle erfaring, problemer, gleder mellom eiere av Mercury biler. Deres ønsker er at det skal være lettere og få tak i deler for å restaurere bilene. Det stilles ikke krav til at man må ha en Mercury for å bli medlem – det holder med at man er interessert i Mercury.

CORVETTE CLUB NORWAY

Så har vi Corvette Club Norway. Med sine ca 1000 medlemmer er de relativt store i Norsk målestokk. De holder til i Hvittingfoss og ble stiftet av

CORVETTE

15 ivrige Corvette eiere og entusiaster i 1992. I denne klubben er alle velkomne enten de er eier av en Corvette eller ikke. Klubben har nå 8 lokale avdelinger med hver sitt lokalstyre. I 2010 ble klubben tilsluttet ACCN.

PONTIAC CLUB NORWAY

Pontiac Club Norway er neste man ut. Klubben holder til i Lillestrøm, her er ikke antall medlemmer opplyst. Det var i 2010 at klubben ble stiftet, så denne klubben er også relativt ny. Også i denne klubben kan du bli medlem selv om du ikke er eier av en Pontiac.

EIGHT AMCARS CLUB

Så har vi en vel litt merkelig samling av merker i en klubb, nemlig Eight Amcars Club. Dette er en merkebils klubb for merker som Frazer, Studebaker, Kaiser, Packard, Henry J, Willys, DeSoto, Nasa og Hudson. Dette er alle utgåtte merker som ikke overlevde den store konkuransen mot de store i Amerika på 60 tallet. Denne klubben så dagens lys i 1977 og har i dag ca 80 medlemmer. De holder til i Sørum rett nord for Oslo. De eier idag en 7 mål stor tomt der de har anlagt eget versksted, klubbhus og en egen utstilling. De har også kjøpt en stor lagerlåve ca 20 min kjøring unna, som benyttes til både lager og «mekking». Klubben har i dag ca 175 biler med skilt og ca 190 som venter på restaurering. Klubbavis har de også, EAC News som kommer ut 4 ganger i året. Klubben står også bak EAC bilhistorisk senter som har som oppgave og ta vare på biler gitt og donert til klubben. De har pr i dag ca 30 biler.

BUICK KLUBB NORWAY

Buick Klubb Norway så sin start i 1992. Også denne klubben har sin adresse i Oslo, og de teller litt over 300 medlemmer. I starten var det en klubb for McLaughlin, Buick og Marquette eiere som hadde biler fra før 1953, men dagens regler er at alle med Buick uansett årsklasser kan bli medlemmer. Klubben er en landsdekkende klubb, og har til og med noen medlemmer fra de andre nordiske landene. Klubb-bladet Roadmaster kommer ut 4 ganger i året.

HISTORISKE MILITÆRE KJØRETØYERS FORENING

Så har vi Historiske Militære Kjøretøyers Forening som ble stiftet i 1971. De holder til i Mo i Rana. De har igjen 13 lokalavdelinger rundt omkring i hele Norge. Alle disse avdelingene er aktive og arrangerer ulike treff og stevner. Denne klubben gir også ut medlemsbladet «Mud & Snow».

HISTORISKE MILITÆRE KJØRETØYERS FORENING

Det var om de landsdekkende klubbene under ACCN som det er 15 stk av. Og litt om hva de driver på med. Da får jeg se hva som blir på neste artikkel, følg med videre.