Nå skal jeg inn på temaet som omhandler Amerikanske bil klubber i Norge. Det har etterhvert blitt en del av dem her. Og så selvfølgelig om bilene etterhvert. Her er det mange flotte kjøretøy.

AMCARKLUBBER

Den største klubben som vel egentlig dekker de fleste lokalklubbene rundt om i landet er ACCN – American Car Club of Norway. Den ble stiftet i 1975 og har 15 landsdekkende klubber og ca 98 tilsluttende lokalklubber. ACCN er en organisasjon for Amcar innteresserte. Det er i overkant av 17000 medlemer pr i dag. I 1976 kom de ut med sitt eget medlemsblad som fikk navnet Amcar. Dette ble i oppstarten kun sendt til medlemmer i ACCN. Året etter 1977 ble det og finne i Narvesen sine kiosker rund om i landet. Det blir gitt ut 10 nummer i året og med ett medlemsantall- Abonomenter på litt over 18 000 viser at interessen er stor i Norge. I tillegg kan man nå få alle nummrene på nett. Amcar var veldig aktive med for å starte biltreff i Norge, og det har blitt en del etterhvert av dem. Grand Nationals, de tidlige hunderfoss treffene og det første hunderfossentreffet var de eneste organiserte treffene på 1970 – 1980 tallet. Det var rett nord for Hunderfossen i 1975 på Mageli Camping som ble det første organiserte treffet. Året etter ble Amcar weekend avholdt på hunderfossen første gang, Treffet ble godt innarbeidet og annerkjent på slutten av 70 tallet som Norges største og viktigste treff. Amcar som bilhobby organisasjon vokset seg store etterhvert og overlot treffene, utstillingene og dragracing til de lokale klubbene som da overtok som arrangører.

AMCARKLUBBER

ARRANGEMENTER

Bilutstillingen MOTORAMA ble til i 1975 av ACCN, Der alle kunne komme og se på bilene og bli nærmere bekjent med mijøet rundt Amerikanske biler. De var i Bergen, Stavanger, Tronheim og Oslo. Det ble Tronheim som holdt den siste utstillingen i 1991.  Organisasjonen var også en pådriver for å starte dragrace i Norge, det ble da i 1978 i Fyresdalen som ble det første racet. Det ble starten på dragrace i Norge og dette ble en stor suksess for Amcar som bilsport arragør. Norsk Dragracing Gardermoen er de som arrangerer dragrace i Norge i dag, de er tilsluttet ACCN og får økonomisk støtte fra moderklubben for og sikre og arrangere drag race. Banen ble åpnet i 1997 og heter i dag Amcar International Dragway. Banen blir sett på som en av de raskeste i Europa. Det er mellom 4 til 6 dragrace som arrangeres her hvert år. Klubben har også som oppgave og fremme sporten i Norge med dragrace for snøskuter,motorsykkel og bil. Det legges også tilrette for at barn og ungdom skal kune delta i motorsport ikke bare dragrace i trygge, sikre og ikke minst spennende former. Men det er ikke bare dragrace som arrangeres her, stedet blir brukt til aktiviteter som, kjøretrening, kjøreopplæring, drifting, autocross, demonstrasjoner og messer. Det største arrangementet etter dragrace er det transportmessa som står for.

ARRANGEMENTER

Det var litt om moderklubben i Amcar mijøet i Norge. Litt hva de jobber med og fram mot. Jeg fortsetter med Amcar miljøet i neste artikkel, så bli med videre.